Avloppsservice
Tel 25 17 32, 0709-20 29 94
Vid stopp i toaletter, köksvask etc

Energisparkonsult AB
Lars Talu (070-5985987), Richard Albertsson
Vid fel på/larm från bergvärmeaggregat och oljepanna

Svensk Miljöenergi AB (SMEAB)
Bo Levander, Mattias von Malmborg
Tel 410 20 920
Vid fel på/larm från bergvärmeaggregatet

Anders Sundberg (elektriker)
Tel 560 349 05, 0708-177639
Vid allvarligare elfel

Gasservice
Tel 88 42 62