Vald vid föreningsstämman 3 juni 2014.

Ordinarie ledamöter:
Carl Lundqvist, ordförande
e-post: carl.lundqvist@gmail.com

Sten Svensson, ledamot
e-post: sten@explainit.se

Christer Karlerö, ledamot
e-post: christer.karlero@gmail.com